Ufundujmy popiersie gen. Andersa do National Army Museum w 50. rocznicę śmierci Wielkiego Patrioty!

Z inicjatywy Ambasador RP we Włoszech Anny Marii Anders oraz Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii Arkadego Rzegockiego – Instytut im. gen. Władysława Andersa oraz Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II ogłaszają niezwykłą inicjatywę mającą na celu uhonorowanie postaci generała Władysława Andersa w 50. rocznicę jego śmierci, która przypada na rok 2020.

Pragniemy wspólnymi siłami naszych rodaków w kraju i na emigracji ufundować popiersie generała autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego – polskiego rzeźbiarza mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, Kawalera Orderu Orła Białego, członka Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, znanego przede wszystkim jako autor słynnego pomnika katyńskiego w Jersey City w USA.

Popiersie generała Władysława Andersa autorstwa Andrzeja Pityńskiego jest już w trakcie realizacji. Po jego ukończeniu zostanie ono przekazane do National Army Museum z siedzibą w Londynie. Dyrektor placówki – Justin Maciejewski, mający polskie korzenie, w najbliższych miesiącach planuje zorganizowanie wystawy poświęconej kampanii włoskiej w trakcie II wojny światowej. Kierownictwo Muzeum jest zdeterminowane, aby wykorzystać dotychczas zgromadzone obiekty, które znajdują się w zbiorach placówki. Pragną tym samym wyróżnić kluczową rolę generała Andersa i II Korpusu Polskiego w ramach 8. Armii Zjednoczonego Królestwa. Ufundowane wspólnie przez nas popiersie generała Andersa będzie wówczas znajdowało się w centralnym punkcie wystawy – stając się stałym elementem ekspozycji National Army Museum. Dzięki temu mamy niepowtarzalną szansę aby wspólnymi siłami spowodować, że setki tysięcy turystów z całego świata, którzy będą zwiedzać Muzeum w Londynie, będzie miało okazje bliżej zapoznać sie z boharerską sylwetką gen. Władysława Andersa i niezwykłą historią heroicznej postawy żołnieży II Korpusu Polskiego w trakcie II wojny światowej.

Celem Kampanii jest pozyskanie funduszy na wykonanie i odlew popiersia, jego zabezpieczenie oraz transport do Wielkiej Brytanii ze Stanów Zjednoczonych. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 65 tysięcy złotych.

Jesteśmy przekonani, że ta obywatelska i społeczna inicjatywa rzecz zaprezentowania naszej polskiej narracji historycznej w przestrzeni międzynarodowej to istotny krok na rzecz pozytywnej promocji Polski i naszego dziedzictwa na świecie.

Zapraszamy wszystkich, którym droga jest historia niepodległej RP do wsparcia realizacji tego szlachetnego celu.

Wierzymy, że razem może nam się to udać!

Pomagasz również “podając dalej” i nagłaśniając Kampanię!

Dziękujemy!

Zespół Instytutu im. gen. Władysława Andersa oraz Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II                                                    

#PokolenieJP2 #InstytutAndersa #PomnikAndersa #


Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa:

Kontakt:

tel: +48 665 297 372
e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl

Adres:

20-471 Lublin, Diamentowa 27 / 28
NIP 9462693574 / KRS 0000816043 / REGON 384948939

Konto bankowe:

mBank S.A.:
70 1140 2004 0000 3602 8001 8797

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II:

Kontakt:

tel/fax: 52 332 92 41; mob: 608 343 475
e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Adres:

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5
NIP 9532388239 / KRS 0000039541 / REGON 092910992

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:
83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
IBAN: PL 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
SWIFT: PKO PPL PW